اولین داروی تکزیما داروی برکسورف® (Beraksurf®) است که برای درمان نوزادان معمولا نارس با سندروم زجر تنفسی بکار می رود. این دارو نوع ژنریک داروی سوروانتا (Survanta®) یا براکتانت (Beractant) است که هم اکنون در بازار دارویی دنیا وجود داشته و مصرف می شود. با وجود این برکسورف® قادر است بعنوان جایگزین برای سایر برندهای مشابه خارجی مانند کوروسورف هم با کارآیی مشابه عمل کند.

برکسورف® در دو دوز 4 میلی لیتری و 8 میلی لیتری به بازار دارویی عرضه شده است. غلظت فسفولیپیدها (Phospholipids) در هر دو دوز برابر 25 میلی گرم در هر میلی لیتر است. بنابر این دوز 4 میلی لیتر دارای 100 میلی گرم فسفولیپید و دوز 8 میلی لیتر دارای 200 میلی گرم فسفو لیپید است. برکسورف® یک سوسپانسیون استریل است و فقط از طریق درون تراشه ای استفاده می شود و تزریق آن به هر نحو دیگر مجاز نمی باشد.

هر میلی لیتر از داروی برکسورف تشکیل شده است از:

- 25 میلی گرم فسفولیپید شامل 11 تا 15.5 میلی گرم دی پالمیتویل فسفاتیدیل کولین (DPPC)

- اسیدهای چرب آزاد شامل پالمیتیک اسید (Palmitic Acid)به میزان 1.4 تا 3.5 میلی گرم،

- تری گلیسرید شامل تری پالمتین (Tripalmitin)به میزان 0.5 تا 1.75 میلی گرم،

- پروتئین های مرتبط با سورفکتانت (SP-B, SP-C) به میزان کمتر از 1 میلی گرم،

- لیپید های خنثی شامل کلسترول (cholesterol)به میزان کمتر از 0.25 میلی گرم،

- سدیم کلراید (NaCl)به میزان 0.09 میلی گرم و

- آب قابل تزریق (WFI)

سندروم زجر تنفسی (IRDS) معمولا در نوزادان نارسی اتفاق می افتد که در کمتر از 32 هفتگی بارداری مادر به دنیا آمده اند یا وزن تولدشان برابر یا بزرگتر از 700 گرم بوده است. این نوزادان کمبود ماده ای به نام سورفکتانت (Surfactant)در ریه خود دارند که از چسبیدن ریه ها به هم جلوگیری می کند، و نوزاد قادر به تنفس طبیعی نیست. برکسورف سورفکتانت طبیعی است که همانند سورفکتانت خود نوزاد با افزایش کمپلیانس ریوی به او کمک می کند تا تنفس طبیعی داشته باشد.

اطلاعات بیشتر در مورد بیماری سندروم زجر تنفسی یا RDS ...

اطلاعات بیشتر در مورد داروی برکسورف ...

 

 

Beraksurf halal


تماس با ما

تلفن:5-982146078490+

فکس:982146075495+

ایمیل:

وب سایت : www.Tekzima.com

آدرس: تهران، جاده مخصوص کرج، کیلومتر 22.5 (بین دور برگردان اول و دوم بعد از وردآورد، بین تجهزات صنعتی الغدیر و یخچال سازی البرز)، سمت جنوب جاده، پلاک 125

کد پستی:1399114913