شرکت تکزیما (Tekzima) در سال 1395 توسط تعدادی از متخصصین با تجربه دارویی و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی تاسیس گردید. شرکت تکزیما دارو البرز با استفاده از تکنولوژی زیستی و ترکیب آن با فنون داروسازی سعی در تولید داروهایی خاص دارد که عمدتا به نوعی در درمان بیماریهای خاص کاربرد دارند.

تکزیما متعهد است به پشتیبانی از جامعه پزشکی و جامعه بیماران با تولید داروهای با کیفیت و کمیت کافی و مطابق با استاندارهای روز جی ام پی (GMP) . تکزیما برای رسیدن به هدف خود سعی در حرکت در مسیر توسعه داروها با استفاده از کادر علمی توانا و استفاده از روشهای تحقیق و توسعه و اختصاص منابع کافی به پژوهش های کاربردی و توسعه ای دارد.

تکزیما به جامعه، محیط زیست، افراد مرتبط با شرکت شامل سهامداران و کارمندان متعهد است و خود را در برابر آن ها مسئول می داند.

 

 تماس با ما

تلفن:5-982146078490+

فکس:982146075495+

ایمیل:

وب سایت : www.Tekzima.com

آدرس: تهران، جاده مخصوص کرج، کیلومتر 22.5 (بین دور برگردان اول و دوم بعد از وردآورد، بین تجهزات صنعتی الغدیر و یخچال سازی البرز)، سمت جنوب جاده، پلاک 125

کد پستی:1399114913