نام:                    سن:
نام  خانوادگی
محل تولد:      
آدرس محل سکونت:  
شهر محل سکونت:  
کشور محل سکونت:  


پست الکترونیک:     تلفن همراه:  
تلفن ثابت:  


محل کار قبلی:             مدت کار:   


آخرین مدرک تحصیلی:     رشته تحصیلی:       

سوابق و مهارت ها:                            

با شرکت تکزیما چگونه آشنا شده اید؟  

لطفا توضیحات بیشتر خود را وارد نمایید                 تماس با ما

تلفن:5-982146078490+

فکس:982146075495+

ایمیل:

وب سایت : www.Tekzima.com

آدرس: تهران، جاده مخصوص کرج، کیلومتر 22.5 (بین دور برگردان اول و دوم بعد از وردآورد، بین تجهزات صنعتی الغدیر و یخچال سازی البرز)، سمت جنوب جاده، پلاک 125

کد پستی:1399114913